19 listopadu, 2023

Platan

 Mohutný strážce Věčnosti,
ukotvils mě v realitě světů;
spojena se Zemí vztahuji se k nebi,
svými pažemi dosahuji Všehomíra;
dotýkám se snů,
mizím do divutvorných dimenzí.

Platan © Ladanseuse
Koncept 5. 10. 2023 při Autentickém pohybu u R. M.; editace, publikace 19. 11. 2023

17 listopadu, 2023

Tápání

 Kráčím krajinou Neznáma;
tápajíc, nevím, kudy kam.
Kroky vážím opatrně,
bázní chvějíc se.

Kdosi, cosi v cestě mi stojí...
cítím – chlad; teplo – cítím;
obrysy se rozplývají, zvuky mne obestírají.

Obklopil mne 
prostor Nekonečna,
prostor bezhraniční.

Prchavý je dotyk;
mé tělo zmizelo,
mé nitro se s Nesmírnem spojilo.

Tápání © Ladanseuse
Koncept 21. 9. 2023 při Autentickém pohybu u R. M.; editace, publikace 17. 11. 2023

15 listopadu, 2023

Ukolébavka nahá

Ovívá mě láskyplný dech,
cítím pod chodidly měkounký mech,
vznáší se ve vzduchoprázdnu tělo mé,
dotyk jemně chladivý laská mě.

Má kůže si hoví v kolébce Tvých dlaní;
v náruči bezpečí spočinout si přeji,
rozplynout se v Nesmírnosti,
navěky cítit Přijetí.

Srdce mé 
zpívá,
duši mou 
klid 
obestírá.

Kolébavá 
je
ukolébavka
nahá.

Ukolébavka nahá © Ladanseuse
Koncept 31. 5. 2023, při Tělesnění u R. M.; editace, publikace 15. 11. 2023

26 ledna, 2023

Konstanta

Domov je tam,
kde bije srdce mé;
a vše v mém srdci ukryté 
je doma v něm.
💓
Ač v šatu odlišném,
promění se scenérie,
moře času uplyne,
srdce v nitru stejné bije.
💓
Táž esence ve schránce jinaké,
víno vínem zůstane,
ať v té či oné nádobě,
nepozbyvši sladkosti své.
🍷
Konstanta © Ladanseuse
Koncept 23. 11. 2022 (domov) a 19. 1. 2023 (esence), editace 24.-25. 1. 2023

23 ledna, 2023

Jantarový motýl

Já nejsem motýl vylétnuvše z kukly,
jsem jen monarcha uvězněný v jantaru;
motýl, jenž jal se roztáhnout křídla,
toužebně vzlétnout k nebesům,
a uvízl ve zlatavém snu.
🌞
Spočinuv navždy v lůně hřejivém,
chutná jak med, hebký na dotyk je,
byť jiskrou v troud by proměnil se;
zvěčnělý je v kráse své,
ač svá křídla neznaje.
🌞
V zajetí jantaru
jak kámen v kameni
nehybně spí
tělíčko motýlí,
duše jehož,
protknuta věčností,
v záři dlí.
🌞
Třepot křídel motýlích

v mihotavých světelných pablescích
skrze hladkost skelných fazet
zří ten, 
kdož tknutý je osudem, oddaný snění, 
maje vize metamorfické.
🌞
Jantarový motýl © Ladanseuse
Koncept 1. 11. 2022; editace 18. 1., 22.-23. 1. 2023

Můj úplně první příspěvek!

Smuteční zakletí