26 ledna, 2023

Konstanta

Domov je tam,
kde bije srdce mé;
a vše v mém srdci ukryté 
je doma v něm.
💓
Ač v šatu odlišném,
promění se scenérie,
moře času uplyne,
srdce v nitru stejné bije.
💓
Táž esence ve schránce jinaké,
víno vínem zůstane,
ať v té či oné nádobě,
nepozbyvši sladkosti své.
🍷
Konstanta © Ladanseuse
Koncept 23. 11. 2022 (domov) a 19. 1. 2023 (esence), editace 24.-25. 1. 2023

23 ledna, 2023

Jantarový motýl

Já nejsem motýl vylétnuvše z kukly,
jsem jen monarcha uvězněný v jantaru;
motýl, jenž jal se roztáhnout křídla,
toužebně vzlétnout k nebesům,
a uvízl ve zlatavém snu.
🌞
Spočinuv navždy v lůně hřejivém,
chutná jak med, hebký na dotyk je,
byť jiskrou v troud by proměnil se;
zvěčnělý je v kráse své,
ač svá křídla neznaje.
🌞
V zajetí jantaru
jak kámen v kameni
nehybně spí
tělíčko motýlí,
duše jehož,
protknuta věčností,
v záři dlí.
🌞
Třepot křídel motýlích

v mihotavých světelných pablescích
skrze hladkost skelných fazet
zří ten, 
kdož tknutý je osudem, oddaný snění, 
maje vize metamorfické.
🌞
Jantarový motýl © Ladanseuse
Koncept 1. 11. 2022; editace 18. 1., 22.-23. 1. 2023

Můj úplně první příspěvek!

Smuteční zakletí