09 května, 2024

Niterné hlubiny

 Jsem tam,
chvějíc se, proniknuvši dovnitř;
v jádru, jež se rozpíná, hřeje a září;
svými vlasy jako kořeny
do nitra Země propletená,
schoulená v klubku vlny,
stahuji se do bezpečí.

Skze dotyk, teplo, omámení
měním se
v kruh expanzivní
v prolnutí dvou linií.

Dávám
srdce své
v dlaních spojených,
v točivém tření 
vztahuji se;
v jednotě
hřejivost se rozhořívá.

Točím se
jako planeta
okolo Slunce
na oběžné dráze konjunkce;
cítím závrať,
na místech neznámých
ocitám se, překvapená.

Tam,
uvnitř
domov nalézám,
z nitra se rozpínám
a tu druhou duši
v sobě nosím,
v duchu objímám.

Niterné hlubiny © Ladanseuse
Koncept AP s RM 9. 11. 2023, editace 8. 5. 2024, publikace 9. 5. 2024

06 května, 2024

Záře duše mé

Na místě přešlapuji,
nevědíc, kterak nalézt cestu svoji;
na zeď ticha narážím,
netušíc, jak misky vah vyvážím;
toužím po snové harmonii.

S Vesmírem spojuji srdce své,
aby se sloučilo ono rozpojené,
aby hvězdný prach zvířil se v jeden kruh;
ke kotouči zářivému na pouti své gravituji,
světlu do náruče vrhám duši svoji.

Cítím dotyk, skrze nějž se propojuji,
prstencové nekonečna kroužení;
v koupeli hřejivosti 
srdce mé se rozpínajíc,
srdce mé se naplňuje.

Má duše
ve svazku světel
plaje, září
oslnivě.

Záře duše mé  © Ladanseuse
AP s RM  2. 11. 2023, editace 5. 5. 2024, pulblikace 6. 5. 2024

Můj úplně první příspěvek!

Smuteční zakletí