27 června, 2021

Hvězdná záře rostoucí hory

Pro mne by bylo úspěchem vidět trvale a jasně smysl svého života, 
ať již by spočíval v čemkoliv, 
a zažít z něj vycházející pocit spokojenosti a štěstí.

Lidé mohou mít vysoké cíle: 
jako by šplhali na horu, která neustále roste; 
jako by jejich les každoročně spaloval požár;
jako by každý z jejich obrazů byl lepší než ten předchozí, ale žádný by nedosahoval myšlenkového ideálu;
jako by vztahovali ruce ke snům hořícím ve slunci či utopeným v oceánu;
jako by nechávali svoji duši ztratit se, letět ke hvězdám, 
a unikali okolní temnotě do spásy vnitřního světla, 
stále majíce navenek prázdné ruce.

Lidé chtějí vidět svoji hvězdu zářit, ne se dívat na své pošlapané sny; 
lidé jsou tvůrci: často si přejí vytvořit něco velkého, hmatatelného a nepřehlédnutelného, 
co by představovalo snad jakýsi důkaz jejich hodnoty, co by zanechalo stopu,–
a to je jejich poezie života: zaplnit prázdnotu.

A přesto je zázrakem, že vůbec jsou.
A přesto malují světlo jako děti nekonečnosti –
přes své ztráty, bolesti a prohry, přes všechny své domnělé pokřivenosti. 
Jako jedinci jsou tyčící se horou utopenou v plamenech slunce.

Hvězdná záře rostoucí hory © Ladanseuse
Napsáno 20. 11. 2006, redigováno 2021

Žádné komentáře:

Můj úplně první příspěvek!

Smuteční zakletí