10 května, 2021

Bludička zmaru

Před obrazem vybájeného světa bývá těžké přijmout realitu, pod jejíž temnou--byť často iluzorní--podobou se skrývá obsah nevídané krásy, jejíž lesk oslní všechny představy: neboť tato realita je pravdou, jež je nejspolehlivějším průvodcem po cestách, ať již se člověk vydal jakýmkoliv směrem, a je jedinou záchranou před smrtelným pádem do mučivé falše, jež zohyzdí vše, na co člověk pohlédne, a uvrhne jej do divokého smutku, jehož jediným poselstvím je zmar...

A někdy se člověk v zoufalství vrhá k zemi, plný otázek a obvinění, že vše, čeho se dotkne, se rozplyne; že vše, na co pohlédne zmizí; a vše, co uslyšel, utichne... a nazývá to nesmyslnou, bolestnou ztrátou, neboť je naprosto zmaten. Ale co když celá jeho bytostná existence to předurčila k pádu? Co když jeho slova zahnala pochopení a jeho mlčení nastolilo zmatek? Co když jeho myšlenky vytvořily ničivou energii? Co když jeho činy budovaly konec? Co když člověk sám je stvořitelem konce?

Ale nic není ztraceno! I ze smrti existuje návratu: neboť nemůže i smrt být jen zlověstnou představou; oním strachem ze zmaru, jenž sám zmar přináší? Nemůže „to něco” způsobit, že to, na čem lpím, mizí, a tomu, čeho se děsím, vnukávat život? Ale co „to" je? -- Nemohu být přeci obětí života ani mučedníkem smrti, jestliže neuznávám žádných hranic... hranic, jež vytvořila moje mysl ze strachu před nekonečností; mysl, jež utlačila touhu, jež nic nevykřesá ze vzduchoprázdna, z omezenosti, jež jí byla nadělena. 
Jediná cesta vede nespoutaností, neboť jedině ta otevře bránu jakékoliv výzvě světa.

Ano, svět ukrývá spoustu zlého, ale ani zlo není neomezené: člověk se jen nesmí nechat lapit iluzí a nechat se v něm uvěznit, neboť vždy existuje cesta „tam" i cesta „zpět" -- a kdo tomu neuvěří, nikdy se ven nedostane.

To není o pozlátku; není to o věcech -- je to o vnitřím bohatství, o víře a oné nenáviděné jinakosti, jež člověka sice odtrhne od vnějšího světa, ale naplní ho krásou světa vnitřního. Člověk musí být jiný, aby byl svůj; musí umřít, aby se znovu narodil; a štěstí najde jedině v bolesti... Nezáleží na vědomí světa, ale na pravdě!

Bludička zmaru © Ladanseuse
Napsáno 19. 10. 2001

 Síla zranitelnosti

 Co ukrývá ticho ⇇ 

Žádné komentáře:

Můj úplně první příspěvek!

Smuteční zakletí