17 května, 2021

Fantasma

 Prodlévals tu, pluje časem jako myšlenka;
tvůj smích, rozhořev se v ozvěnách,
byl jak vítr, jenž odvál nářek.
Promlouvals v duchu rezonance bubnu,
chvěje se v očích
jako planoucí pocit
v nedosažitelné hlubině utopený.
Zjevoval ses jako mihotavý stín
ve střípku prehistorie,
až zhmotnil ses v obrazcích bez hranic -
přízrak, přec skutečný na dotyk.
Přicházels v hypnotických vizích,
jako posedlé záblesky světla,
v řetězech šílenství
bludných duší v temnotě.
Dlels ve všudypřítomnosti,
nevysvětlitelná entita druhu fantasmického,
nehmotný, jakoby neexistující,
a přec pevně ukotvený v životě.
Vzplanuls, pluje mezi hvězdami
v posvátné dimenzi mimo čas
okamžiků nekonečné konjunktury.


Fantasma © Ladanseuse
Překlad „Phantasma"

Žádné komentáře:

Můj úplně první příspěvek!

Smuteční zakletí