10 května, 2021

Co ukrývá ticho

 Padl na mě smutek a já pod jeho tíhou nemohu dýchat. Nastalo ticho, jako když zaklapnou dveře a člověk se konejší odeznívajícími kroky a pak již jen čeká, neboť se nedokáže odloučit od své přirozenosti, vyrvat ze sebe svou podstatu, neboť srdce nikdy neobelstíš. 

A to ticho má nádech zlověstnosti, osudového znamení; je cestou obestřenou strachem, neboť zde kolabují všechny encyklopedie světa ve své přízračné nicotě, jíž opisují vše a přece jsou omezeny svou neschopností zachytit letmé dotyky duše, jež svou silou žene vše dopředu do zmatečného spádu věcí, jež končí v nenávratnu vesmíru.

Je to jako slunce, jež se rozzáří a svým teplem zaplní Zemi, jež se záhy ponoří do chladu tmy, jakoby nedotčené v koloběhu času, jenž nikde nekončí ani nezačíná, neměnně plyne dál, nezvratně se řítí od zrození do záhuby... ale to je jen zdání, ta matoucí bludička času: noc je jen pomlčkou, jen stupínkem daleké cesty vedoucí ke světlu.

Co ukrývá ticho © Ladanseuse
Napsáno 19, 10. 2001

Síla zranitelnosti

⇉ Bludička zmaru

Žádné komentáře:

Můj úplně první příspěvek!

Smuteční zakletí