20 května, 2021

Okamžik pravdy

 Já chci prožívat čistě. 

Ten přítomný okamžik je pravdou, o níž si přeji, aby trvala věčně, protože když ten moment skončí, tato pravda je následována myšlenkami, které ji vyvrací.

Miluji tu bezprostřednost a náhodný sled událostí, kdy je člověk vtažen do děje naprosto nečekaně, a přesto musí jednat. Nemá čas přemýšlet a tudíž ani pochybovat.

To je ta chvíle opravdovosti, protože člověk musí následovat své srdce a nemůže být nikým jiným než sám sebou, v kterémžto sebeodhalení se skrývá nesmírná síla, a je jedno, zda-li pro boj či pro odevzdání.

Okamžik pravdy © Ladanseuse

Žádné komentáře:

Můj úplně první příspěvek!

Smuteční zakletí