15 května, 2021

V poušti tvého srdce

 V poušti tvého srdce
má semínka nevzejdou a zhynou;
v poušti tvého srdce
žádné kvítí nevykvete;
v poušti tvého srdce 
nemohu žít;
v poušti tvého srdce
krása nemůže být.

Zmírá-li květina,
není to květinou;
zmírám-li v poušti,
není to mnou.

Jako láska 
potřebuji
živou, bohatou a plodnou zemi,
v níž mohu dlít
a pak se rozbujet a svými květy ji zaplnit.

V tvořivých cestách, místech i lidech 
je třeba hledat
tu zemi k rozkvětu –
teprve až pak, 
zaklepu-li,
dveře pomyslné otevřu
klíčem, který nosím v srdci.

V poušti tvého srdce © Ladanseuse
Napsáno finálně 15. 5. 2021

Žádné komentáře:

Můj úplně první příspěvek!

Smuteční zakletí