03 května, 2021

Vykoupení

Stíny zdivočely v tichu prázdném noci bezesné,
ve tmě probdělé v pláči vše mi unikalo,
hořela jsem vášní zničit ty dálky studené
a něco uvnitř ustrnulo a v žaluplnosti se ztrácelo.

V bezedném vakuu neslučitelnosti
mohla jsem jen přihlížet tomu, jak vše se rozpadá,
v obrazech spatřovat to sladké cosi,
čeho se mé srdce nehodlalo vzdát.

Konečně myšlenky v ustavičném proudu ustrnuly,
mé oči, ospalé, noci plné, úsvitu nechtěly
a síla života, ta studnice snů, v zázračné sfére vnořená,
mé srdce otevřela a bolest, do něj bodající, zcela zaplašila.

S pozdravem životu odvážila jsem se kráčet
po cestách spletitých, kamenitých, jež do staroprorockých časů vedou zpět,
k tomu ustrnulému, zániku čelícímu:
upadlo to v zapomění -- stránky nalezla jsem prázdné.

Nakonec má psyché došla vykoupení:
strach, jímž kdysi byla zaplavena, 
již ke mně nepatří;
zčistajasna dveře zejí dokořán a... pravda je odhalena.

Vykoupení © Ladanseuse
Překlad Deliverance

Žádné komentáře:

Můj úplně první příspěvek!

Smuteční zakletí