04 května, 2021

Stín chmury

 Objevil ses, s tváří kamennou, působící vážně,
tížilo tě cosi přízračného;
řekla jsem: „Ahoj," a přišla proměna:
chilková, téměř neznatelná záře,
jak's zamumlal cosi hlubokého...
Pak jsi tam jen stál s hořící cigaretou,
opuštěný ses mi zdál  ‒ neodvážila jsem se slova jediného,
a toho je mi líto.

Stín chmury © Ladanseuse
Překlad „The Shadow of Gloom", napsáno 8. 12. 2005

Žádné komentáře:

Můj úplně první příspěvek!

Smuteční zakletí