05 dubna, 2021

Jsem

Jsem dítětem křičícího světa, jímž jsem umlčena, o sílu argumentů připravena 
‒ a přec mé srdce stále promlouvá!

Jsem rebelem ticha, 
jež toho dokáže říci více.

Jsem poutníkem klikatých cest, 
kde se slaboduší ztratí.

Jsem prorokem ohně.
Můj život je tancem derviše, ač hoří jako stéblo.

Láska je jako myšlenka plynoucí do nekonečna 
a tak málo je času mého života.

Vstup dovniř mně, kde můj poklad je.

Jsem © Ladanseuse
Překlad „I Am"

Žádné komentáře:

Můj úplně první příspěvek!

Smuteční zakletí