13 dubna, 2021

Řeka ohně

Volba leží v mých rukách
a vesmír se dívá, 
jak přede mnou se rozprostírá
v oceánu svobody.

Ten požehnaný déšť
ze mne smívá strach,
když roztahuji náruč nejistotě
v bohatství možností světa.

Na cestě ke světlu
i hravé plamínky mohou spálit,
natáhnu-li až příliš ruku.

V místě, kde
se má cesta s druhou střetává,
musím se zastavit,
vnímat její linii a dosah.

Můj krok ke světlu
může být jinému
propadem do tmy.

V němé strnulosti zmírám
za usměvavého uspokojení těch,
jejichž pohled mrazí.

Má cesta růstu bolí,
a přec je principem života;
nutkáním, jež nemohu nevnímat,
stejně jako nemohu nedýchat.

Jsem zvěstovatelem, že
oheň se rodí z vody
a ta se mění v prach 
a z prachu nový život povstává...

Řeka ohně ©Ladanseuse

Žádné komentáře:

Můj úplně první příspěvek!

Smuteční zakletí